Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

agriKomp Bohemia vás přesvědčí, že je bioplynová stanice vhodným zdrojem energie i pro vaši obec

 

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Biologicky rozložitelný komunální odpad je možné zpracovávat v bioplynových stanicích technologií anaerobní digesce, při které vzniká bioplyn vhodný pro výrobu elektrické energie a tepla. Vedlejším produktem procesu je organické hnojivo tzv. digestát.


Elektrická energie vyrobená v bioplynové stanici se v obcích a městech využívá v objektech na jejich území, jako jsou školy, školky, úřady, ČOV apod. Lze napájet veřejné osvětlení či ji využít k nabíjení elektromobilů. V neposlední řadě se přebytky prodávají do distribuční sítě elektřiny.

Tepelnou energii můžeme rozvést předizolovaným potrubím po území obce a napojit jak stavby občanského vybavení, tak jednotlivé domácnosti. Bioplyn je možné dále zpracovat na biometan, který se vtláčí do distribuční sítě plynu nebo se použije jako palivo ve formě CNG a LNG.

Energetické využívání odpadů znamená:

  • úsporu fosilních paliv, jako ropa nebo uhlí či zemní plyn,
  • zmenšení množství odpadů ukládaných na skládku,
  • snížení emisí CO2,
  • úspory v provozu obce a nové zdroje příjmů z prodeje čisté energie,
  • zkvalitnění života v obci.

Zpracovávat lze širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů. Velmi efektivní je zpracování gastroodpadů včetně olejů na smažení z jídelen a restaurací či odpadů z potravinářského průmyslu – např. odpady z výroby masa, ryb a jiných potravin živočišného původu. Odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, odpady z mlékárenského průmyslu, z pekáren a výroby cukrovinek, odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů jsou rovněž velmi ceněné vstupní suroviny. Omezeně se využívají kaly z čištění komunálních odpadních vod či kal ze septiků a žump. Sezóně jde vyrobit energii i z trávy z údržby zeleně.

Energetické využití odpadů je jedním z principů cirkulární ekonomiky, kdy odpady neztrácejí hodnotu a slouží k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Firma agriKomp Bohemia s.r.o. vybudovala v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a v Polsku bezmála 100 bioplynových stanic s výkonem od 250 kW do 2 MW.  Některé z těchto stanic zpracovávají také odpady.

Jako zkušení odborníci v tomto oboru vás provázíme krok za krokem a garantujeme stabilní a rentabilní provoz vaší bioplynové stanice. Při návrzích, projekci i realizaci pracujeme s pevnými cenami, což znamená, že po dokončení vás nečekají cenová překvapení. Zároveň zaručujeme i dlouhodobou servisní péči, podpořenou modelovou věrností stanic a rozsáhlým skladem náhradních dílů. Náš servisní tým je vám plně k dispozici i po zprovoznění stanice.

Na výstavbu odpadářské bioplynové stanice je možné čerpat investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši až 85 % z ceny investice.

 Ve společnosti agriKomp Bohemia s.r.o. vám:

  • zdarma navrhneme bioplynovou stanici od A do Z,
  • zpracujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení,
  • zajistíme žádost o dotaci na výstavbu,
  • provedeme realizaci stavby.

Více se dozvíte na webu společnosti.

Datum: 29.7.2020 7:35:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště