Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Chytrá řešení v brněnské dopravě na veletrhu Urbis 2022V Brně se ve dnech 20.-22.9.2022 bude opět konat veletrh chytrých řešení pro města a obce URBIS SMART CITY FAIR 2022 a FUTURE MOBILITY. Také městská společnost Brněnské komunikace a.s. (BKOM) zde představí některá svá chytrá řešení, která využívá při svých činnostech. Disponuje vysoce odbornými pracovišti a provozuje několik aplikací, které nabízí občanům Brna více informací a komfortu v každodenním životě.

Aplikace Čištění BKOM

Aplikace informuje občany o blokových čištěních brněnských ulic a usnadňuje jim tak orientaci při výkonu těchto prací. „Cílem je snížit počet zpoplatněných manipulací nebo odtahů nepřeparkovaných vozidel z čištěných ploch v uvedených termínech“, řekla Vladimíra Navrátilová, mluvčí společnosti. Informace lze čerpat také z webové aplikace https://cisteni.bkom.cz/cs nebo na chytrých mobilních zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android lze využít aplikaci, která nabízí pohodlnější uživatelské prostředí než klasický web a je zdarma ke stažení.

Aplikace Brňáci pro Brno (BPB)

Aplikace nabízí občanům města efektivní zapojení do hlášení závad na zařízeních, objektech a komunikačních plochách ve správě nebo vlastnictví subjektů TÝMU BPB, kterými jsou městské společnosti. Lidé se tak mohou aktivně podílet na zkvalitňování života v Brně. Mohou ji využívat majitelé chytrých mobilních zařízení s operačním systémem iOS nebo Android, kde je aplikace opět zdarma ke stažení. Závady je však možné hlásit také prostřednictvím webové aplikace https://www.brnaciprobrno.cz. Již v r. 2017 byla aplikace oceněna v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost.

Aplikace Geografického informačního systému (GIS)

GIS, zpracovávaný samostatným oddělením BKOM, zabývající se pasportem a správou např. vozovek, chodníků, komunikační zeleně, vjezdů, mostů, odvodňovacích a kanalizačních zařízení, nabízí aplikace pro laickou i odbornou veřejnost (SITINFO, TEPAOS, DOPRAVA, KANALIZ, TECHMAP a mnoho dalších).

Dopravní informační centrum (DIC)

DIC zajišťuje sběr dat a zpracovává dopravní informace: uzavírky komunikací, hustotu provozu, dopravní nehody, omezení provozu a kolony ve městě Brně či online zobrazení dopravních kamer v režimu 24/7. Informace jsou stahovány z Centrální evidence uzavírek, kde je povinně zveřejňují silniční správní úřady. Systém DIC je dostupný na webu https://www.doprava-brno.cz.

Centrální technický dispečink (CTD)

CTD je odborné pracoviště BKOM, které svým vybavením a zaměřením dosahuje na evropskou špičku. V režimu 24/7 monitoruje brněnskou dopravu na komunikacích, v brněnských tunelech, na parkovacích plochách ve správě města Brna i v parkovacích domech BKOM a dohlíží na všechny křižovatky v Brně řízené světelnou signalizací.

BKOM se zapojuje do inovativních řešení a účastní se i mezinárodních projektů. Jedním z nich je významný celoevropský projekt C-ROADS. Jeho česká část C-ROADS CZ měla za úkol nasadit novou C-ITS technologii (kooperativní inteligentní dopravní systémy, ve kterých probíhá datová výměna mezi auto-auto a auto-infrastruktura) v reálném provozu na vymezených úsecích silniční sítě České republiky. Společnost vstoupila do tohoto projektu s řešením C – ITS technologií ve městě, což je v rámci Platformy C – ROADS unikát. „V Brně jsme vybudovali a otestovali podle evropských standardů C-ITS systém, který je jedním z prvních komplexních systémů tohoto druhu, svým rozsahem pravděpodobně největším v Evropě“, řekl správní ředitel BKOM Roman Nekula.  

V celostátní soutěži ČDS&T 2019 – DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE, VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ získala společnost Brněnské komunikace a.s. za realizaci v projektu C-ROADS CZ DT2 v oblasti moderních technologií C-ITS systémů cenu Sdružení pro dopravní telematiku a cenu České silniční společnosti.

Společnost Brněnské komunikace a.s. byla založena v r. 1995 a je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy

Na území města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní a letní údržba komunikací a centrální řízení dopravy ve městě Brně.

 

Datum: 5.9.2022 15:50:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště