Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Diskuze k autonomní mobilitě se zaměří na výsledky výzkumných projektů i etické aspekty

URBIS 2021 – blok Urbis Mobilita: Autonomní mobilita

3. 6. 2021, 12:00-13:00, online

Systémy autonomního řízení přinášejí nové možnosti bezpečnější, efektivnější a přístupnější dopravy, jejich zavádění do praxe, ale stejně jako u jiných inovativních technologií představují zároveň výzvu a hledání odpovědí na složité otázky. Společenské dopady souvisejících změn, etické aspekty, právní otázky, oblast sdílení a zabezpečení generovaných dat, jaké aktivity v oblasti autonomní mobility se u nás v současnosti rozvíjejí a co přinese v dlouhodobém horizontu pro uživatelům i městům – to jsou zásadní témata, která budou diskutovat v rámci panelové diskuze moderované Ministerstvem dopravy zástupci veřejného, akademického a výzkumného sektoru.

Panel se bude konkrétně zaměřovat na výsledky výzkumných projektů, které systémy autonomní mobility a jejich použití řeší, doporučení Etické komise Ministerstva dopravy nebo zkušenosti z praxe příprav záměrů testovacích aktivit v rámci měst či regionů. Diskuze povede ke shrnutí výhledu dalšího rozvoje celé oblasti s využitím know-how získaného z testování a s ohledem na celospolečenské aspekty a související úlohy veřejného sektoru.

Účastníci panelu:

  • PhDr. Tereza Čížková, zástupkyně ředitele pro autonomní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo dopravy (moderace panelu)
  • Ing. Petr Achs, Inovační centrum Ústeckého kraje
  • PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky, předseda Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR při Ministerstvu dopravy
  • doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

 

Datum: 11.5.2021 15:52:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště