Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Exkurze ukážou chytrá řešení v praxi


Novinkou letošní konference URBIS SMART CITY FAIR jsou exkurze, které se uskuteční v pátek 4. září. Zájemci si zdarma prohlédnou chytrá řešení v praxi v brněnských společnostech. Stačí se zaregistrovat na vybraný program.


FEKT VUT

Účastníci navštíví laboratoře Ústavu elektrotechnologie na VUT Brno. Zástupci ústavu představí výzkum a vývoj lithium-iontových baterií, jejich měření a testování, ukážou laboratoře simulací, 3D tisku a skenování, kde se reálná data aplikují na složitější systémy např. výzkum bezpečnosti bateriových uložišť. Na závěr exkurze se účastníci podívají do laboratoří, které se věnují výzkumu a testovaní fotovoltaických panelů.

Exkurze se konají v časech 9.00 a 10.30. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Technické sítě Brno

Účastníci exkurze nahlédnou do prostor sekundárního kolektoru v historickém jádru města Brna. Absolvují cca 800metrový okruh kolektorem. Na závěr prohlídky nahlédnou do šachty primárního kolektoru. Exkurze pojednává o tom, co všechno je v kolektorech vedeno za jakých podmínek, jak se provádí kontroly a jakým systémem je kolektor monitorován a co vše se sleduje.

Exkurze se konají v časech 9.00 a 10.15. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Teplárny Brno

Návštěvníci si prohlédnou nejmodernější provoz Tepláren Brno. Jde o energetické centrum spojující výrobu tepla, výrobu elektřiny, akumulaci tepla a celé technologické „soukolí“ pracuje také jako součást regulace pro ČEPS (Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu). Zařízení na Červeném mlýně může poskytovat jak regulační energii, tak minutovou zálohu do 15 minut (a to jak směrem dodání energie do sítě, tak i její rychlýodběr při přebytku elektřiny).

Exkurze se konají v časech 9.00 a 10.00. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Brněnské vodárny a kanalizace

Kanalizační dispečink se nachází v areálu Čistírny odpadních vod v Modřicích. Z pracoviště jsou řízeny technologické procesy čistírny odpadních vod a monitorovány objekty na provozované kanalizační síti. Jsou zde také shromažďována data z monitoringu srážek. Všechna přenášená data a technologická schémata jsou zobrazována na sestavě dvanácti velkoplošných monitorů. Kromě hlavních zobrazovacích a databázových systému jsou zde obsluhovány také podpůrné systémy elektronické zabezpečovací signalizace, protipožárního zabezpečení nebo kamerové systémy. Dalším cenným nástrojem je systém pro podporu řízení stokové sítě v reálném čase (RTC), který předpovídá s předstihem 1 hodiny přítok odpadních vod na čistírnu. Vstupem pro tento systém je on-line měření průtoků na klíčových místech městské stokové sítě. Pracoviště dispečinku funguje v režimu 24/7 po celý rok a je proto vybaveno kompletním zázemím pro zaměstnance.

Exkurze se koná v 9.00. (Kliknutím na čas se prokliknete do registračního systému.)


KORDIS JMK

Jak fungují elektronické jízdenky v Brně a Jihomoravském kraji? Od 1. července 2020 bylo v Brně a Jihomoravském kraji do plného provozu spuštěno Elektronické odbavování cestujících (EOC). Jde o jedinečný systém, který přeskočil potřebu speciálních karet pro oblast dopravy. Místo toho využívá běžné bankovní karty a to nejen k placení ale i jako nosič předplatní i jednorázové jízdenky. Tento systém zabezpečuje KORDIS JMK, a.s. - koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V jeho Dopravním zúčtovacím centru se scházejí data o všech jízdenkách prodaných ve vlastním e-shopu, v pokladnách regionálních autobusů i ve validátorech a vlastním e-shopu Dopravního podniku města Brna. Dopravní zúčtovací centrum potom data zpracuje a předává je do pokladen, průvodčím do vlaků i revizorům KORDIS a DPMB. Cestujícím u jednorázových jízdenek vypočítá a strhne z jejich karet odpovídající částku za jízdné. Během cca hodinové exkurze bude představena a vysvětlena historie, současnost i plánovaná budoucnost systému EOC. Následně se seznámíte s novými pokladnami do regionálních autobusů. Jejich montáž do všech cca 1000 vozidel končí právě v těchto dnech. Diskutovat bude možné i o dalších aspektech integrovaných dopravních systémů.

Exkurze se konají v časech 9.00 a 11.00. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Brněnská káznice

Káznice žije. Nenapodobitelný genius loci, který jinde neuvidíte a nepocítíte. Originální kulturní program na míru a respektující pietu místa. To vše je Káznice, která díky TIC BRNO a spolku Tripitaka od roku 2018 opět ožívá. Unikátní prostor pro umělce i centrum dynamické a rychle se měnící lokality v blízkosti historického centra města.

Exkurze se konají v časech 9.30 a 10.30. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Brněnské komunikace

V prostorách společnosti Brněnské komunikace a.s. se návštěvníci podívají na Centrální technický dispečink (CTD BKOM). Na tomto specializovaném pracovišti zajišťuje firma nepřetržitý sběr a zpracování dopravních informací o provozu na komunikacích v Brně. Monitoruje zde dopravu v brněnských tunelech, dohlíží na provoz světelných signalizačních zařízení a optimalizuje ho. Také monitoruje parkovací systémy. Veřejnosti poskytuje aktuální dopravní informace prostřednictvím Dopravně informačního centra Brno (DIC Brno), a to zejména pomocí obrázků z dopravních kamer, poskytováním informací o dopravní situaci, taktéž on-line obsazenosti parkovišť a parkovacích domů zařazených do městského parkovacího systému (MPS).

V druhé části exkurze představí zájemcům pracovníci firmy unikátní evropský projekt C-ROADS, který se zabývá kooperativními inteligentními dopravními systémy (C-ITS). Tato část projektu je unikátní tím, že je implementovaná uvnitř městské aglomerace. Zabezpečuje mimo jiné preferenci vozidel integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy. Dále se snaží o zajištění bezpečnějšího provozu na světelně řízených křižovatkách, díky varování ostatních řidičů před průjezdem na červenou.

Na pracovišti zhlédnou zájemci tzv. Back office, což je centrální řídící prvek C-ITS systémů BKOM nebo vozidlo vybavené komunikační jednotkou.

Exkurze se konají v časech 10.00 a 11.00. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)


Ceitec VUT

Návštěvníky exkurze čeká prohlídka čistých laboratoří CEITEC Nano, které poskytují přístup k technologickému vybavení pro výzkum v oblasti nanotechnologií a materiálových věd. Výzkumná infrastruktura je soustředěna do 4 sdílených laboratoří, které nabízí kompletní procesy přípravy a charakterizace nanoobjektů, a to až na subnanometrovou úroveň, v bezprašném prostředí a s vysokou provozní čistotou.

Unikátnost laboratoří spočívá v možnosti takzvaného „otevřeného“ či „samoobslužného“ přístupu. Využít ucelený komplexu zařízení mají totiž nejen vědecké týmy CEITEC, ale i další uživatelé z akademické aprůmyslové sféry.

Exkurze se konají v časech 10.30 a 11.00. (Kliknutím na vybraný čas se prokliknete do registračního systému.)

 

Datum: 19.8.2020 11:44:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště