Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

Otevřená města i správa měst řízená daty v bloku URBIS DIGITALIZACE

 

Digitalizace procesů dokáže výrazným způsobem usnadnit život občanům i pracovníkům státní správy. Vyšší efektivita je navíc spojená s dlouhodobým uspořením nákladů. O aplikaci digitálních řešení v praxi se v rámci konference URBIS SMART CITY FAIR mluvilo ve středečním bloku URBIS DIGITALIZATION.

Otevřeným městům jako příkladu spolupráce měst a řešení problematiky vendor lock-in v místních samosprávách se věnoval Jiří Marek, člen Výboru Otevřených měst. Cílem této neziskové organizace je především otevřené fungování správy. Prosazuje pravidelné zveřejňování informací, průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až po skončení záruky, transparentní rozhodování a zapojování veřejnosti a používání otevřených řešení ve veřejné správě. Otevřená města se zaměřují na oblast digitalizace a působí jako konzultant technických, metodických a právních problémů spojených právě s digitalizací samospráv.

Jiří Marek představil i několik projektů z portfolia Otevřených měst. Prvním z nich je CityVizor pomáhající obcím přehlednou formou spravovat svoje finance přes rozklikávací rozpočet. Další aplikací je Dotační Software 2, který má na starosti elektronický příjem, zpracování a správu žádostí o dotace. Ve spolupráci s městem Brnem připravují Otevřená města projekt Participativní rozpočet sloužící k elektronickému sběru projektů, vyjádření podpory a hlasování. V přípravě je i projekt z oblasti kyberbezpečnosti zaměřený na průběžné scanování zranitelností. Permanentně tak bude docházet k bezpečnostnímu testování IP adres zapojených obcí. Organizace také chystá opensource webové stránek pro střední města či obce.  

V další části bloku o digitalizaci se hovořilo o správě měst založenou na datech. Téma přiblížil Radovan Slíž ze společnosti OMS Intelligence Solutions, která stojí za platformou CitySys. Aby města fungovala efektivně, měla by se orientovat na efektivní sběr dat a jejich následnou strukturalizaci a analýzu. Výsledkem je zlepšení řízení i následné rozhodování.  Úspěšný systém umožňující fungování inteligentního města založeném na datech lze rozdělit do několika úrovní. První z nich je budování infrastruktury, které shromažďuje údaje v rámci města a budování datové platformy. Druhou částí je správný výběr nástrojů určených k ukládání, správě, zpracování a analýze shromážděných dat. Zapomínat by se nemělo ani na výměnu údajů mezi zainteresovanými stranami a přijetí výsledných řešení. Důležitou součástí je také bezpečnost a kvalita dat. Následně dochází k samotnému vytváření modelových scénářů a optimalizaci správy města. Mezi hlavní benefity správy měst založené na datech patří automatizace procesů, zjednodušení agendy, úspora nákladů o možnost okamžitě reagovat na nepředvídatelné události.

 

Datum: 2.6.2021 16:43:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště