Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
4.-6.6. 2024

Veletrh chytrých řešení pro města a obce

URBIS SERVICES: udržitelná mobilita, dekarbonizace a energetické komunity


Součástí konference URBIS SMART CITY FAIR 2021 byl i blok URBIS SERVICES zaměřený na dostupné a kvalitní služby. O chytrých řešeních v druhém největším maďarském městě Debrecen mluvil László Mátyus z EDC Debrecen Urban and Economic Development Center. Řeč byla především o udržitelné mobilitě. Mezi hlavní cíle města patří snížení času stráveného dopravou, zvýšení povědomí o udržitelné dopravě a snížení znečištění způsobené dopravou. Představeny byly také některé mezinárodní projekty se zaměřením na udržitelnou mobilitu, například projekt Urbact Thriving Streets, do kterého je zapojeno 10 měst Evropské unie. Ty se věnují identifikaci oblastí, kde se dá snížit přístup vozidel a zvýšit podíl zón pro chodce. Mezi další projekty patří DebrecenMob motivující obyvatele přepravovat se udržitelně. Do výzvy se zapojilo přes 30 firem společně se svými zaměstnanci. Výsledkem bylo více než 1 000 aktivních účastníků a přes 100 000 udržitelných kilometrů.

Klimatickému závazku a dekarbonizaci se ve své části věnoval Lukáš Hataš z Asociace pro elektromobilitu. Tento závazek přijalo v České republice například hlavní město Praha, které se zavázalo snížit své emise o 45 % do roku 2030. Právě municipalita totiž může ovlivňovat míru dekarbonizace v dané oblasti a stát se hybatelem změn. Zmíněna byla například i zvyšující se ekonomická efektivita elektromobility s ohledem na rostoucí zdanění emisních zdrojů.

Na energetické komunity se zaměřila Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Euractiv.cz, který se věnuje Evropské unii, evropským politikám a jejich dopadům na Českou republiku. Právě energetické komunity mohou vhodným způsobem přispívat k transformaci evropské energetiky. Výrobcem energie se totiž díky vlastním obnovitelným zdrojům mohou stát přímo samotní občané nebo obce a být tak nezávislými na velkých dodavatelích energie. V roce 2016 začlenila tuto myšlenku do své legislativy i Evropská komise, a to prostřednictvím balíčku nazvaném Čistá energie pro všechny Evropany. V něm zakotvila to, že by členské státy měly usilovat o decentralizaci energetiky a umožnit občanům rozvíjet využití obnovitelných zdrojů. Člověk tak není již pouhým spotřebitelem energie, ale stává se jejím výrobcem. Podle studie CE Delft by se do výroby energie do roku 2050 mohlo zapojit až 264 milionů Evropanů. Pokud by se tak skutečně stalo, mohli by pokrýt až 55 % spotřeby elektrické energie v Evropské unii.

 

Datum: 2.6.2021 15:37:00

Současně také

FUTURE MOBILITY

4. - 6.6. 2024


Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště