Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Co je problematika Smart Cities


Obecně lze říci, že problematika Smart Cities se dotýká zavádění inovací a nových objevů do praxe samospráv ať již na poli technologií, procesů nebo znalostí. Hlavními cíli je zlepšení kvality života v dané samosprávě či oblasti tvořené okolními samosprávami (např. metropolitními oblastmi). To v sobě zahrnuje řešení globálních výzev, efektivní řízení, digitalizaci a optimalizaci procesů včetně uživatelského přístupu.

Smart Cities problematika má široké pojetí a netvoří zvláštní „kastlík“ například mezi dopravou a životním prostředím, ale je tzv. deštníkem nad všemi problematikami města. Využívá se zde komplexního pohledu na danou problematiku napříč všemi oblastmi samospráv – komplexita a propojitelnost jednotlivých systémů – interoperabilita.

Koho se Smart Cities týká

Anglický název může evokovat, že se tato problematika dotýká pouze měst, opak je pravdou. Smart Cities se tedy dotýká obcí, měst, sdružení obcí a měst nebo metropolitních oblastí, krajů nebo států a jimi zřizovaných a vlastněných organizací. Není proto nutné hledat nové označení, jak je čas od času možné zaznamenat.


Datum: 2.12.2021 12:28:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště