Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
18.-19.11. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Přehled nepovolených a zakázaných exponátů

 

NEPOVOLENÉ EXPONÁTY

  • výrobky ze dřeva, vlny, plastu, kůže a jiných materiálů, vymykající se zařazení mezi nerosty a šperky,  
  • samorosty, myslivecké trofeje    
  • skleněné výrobky a skleněné bytové doplňky bez obsahu drahých nebo syntetických kamenů                         
  • hračky, textil a oděvy, etnické předměty, tiskoviny, mince, keramika, porcelán, kosmetika, nemající  vztah k zaměření výstavy MINERÁLY BRNO
  • esoterické, čakrové a feng shui předměty nemineralogického charakteru (bez obsahu minerálů a drahých kamenů)
  • obrazy a léčivé obrazy bez obsahu drahých kamenů a minerálů

 

Pokud bude vystavovatel vystavovat zboží obsažené v kategorii Nepovolené exponáty, bude vyzván k odstranění určeného zboží z výstavní plochy. Opakované porušení tohoto pravidla bude mít za následek odebrání přidělené výstavní plochy organizátorem výstavy a to bez finanční náhrady.

Pokud nebude veškeré prezentované zboží vystavovatele při zahájení výstavy odpovídat oborovému členění, má organizátor výstavy právo vyloučit vystavovatele bez finanční náhrady.

 

ZAKÁZÁNÉ EXPONÁTY 

  • falšované, lepené, plastové a jinak upravené kameny, montované kameny, umělohmotné kompozice a jiné falzifikáty
  • kameny a předměty obsahující jedy a ostatní látky obecně škodlivé jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí
  • želvovina, slonovina a další předměty podléhající ochraně ohrožených živočichů
  • prehistorické kamenné nástroje 

Bude-li vystavovatel vystavovat zboží obsažené v kategorii Zakázané exponáty, bude ihned vyloučen z výstavního prostoru a to bez finanční náhrady.

Ve zvlášť závažných případech může dojít k trvalému vyřazení vystavovatele ze všech výstav a veletrhů pořádaných Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště